Zarządzamy Administrujemy Wspólnotami MieszkaniowymiZarządzanie nieruchomościami polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających zapewnić prawidłową gospodarkę finansową, bezpieczeństwo użytkowania, właściwą eksploatację bieżącego administrowania oraz podejmowaniu czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie nie niepogorszonym. Zarządzający jest zobowiązany do wykonywania czynności zarządzania nieruchomościami zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów i standardami zawodowymi oraz zasadami etyki zawodowej. Zarządca zobowiązany jest do kierowania się zasadą ochrony interesu, dochowania należytej staranności na rzecz osób dla których wykonuje te czynności. Winien wykazywać się wysoką kulturą osobistą w kontaktach z Właścicielem, lub z Właścicielami a także przed sądami, urzędami, aby jego i jego pracowników, Właściciel lub Właściciele darzyli pełnym zaufaniem. Zarządca ma obowiązek na bieżąco prowadzić i aktualizować dokumentację zarządzanych nieruchomości oraz jej starannego przechowywania.Pobierz ofertę dla wspólnoty mieszkaniowej
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertę przygotowaną specjalnie dla wspólnoty mieszkaniowej.

Dowiesz się z niej co dla Was możemy zrobić. Jak skutecznie obniżyć kosztu zarządu? Zarządca nie wykonuje uchwał?


Gdzie Zarządzamy Administrujemy Nieruchomościami ? :

Chorzów,

Bytom,

Piekary Śląskie,

Świętochłowice,

Siemianowice,

Katowice,

Ruda Śląska


Sprawdź nas...