Zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi

Zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi


Zarządzanie nieruchomościami polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających zapewnić prawidłową gospodarkę finansową, bezpieczeństwo użytkowania, właściwą eksploatację bieżącego administrowania oraz podejmowaniu czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie nie niepogorszonym. Zarządzający jest zobowiązany do wykonywania czynności zarządzania nieruchomościami zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów i standardami zawodowymi oraz zasadami etyki zawodowej. Zarządca zobowiązany jest do kierowania się zasadą ochrony interesu, dochowania należytej staranności na rzecz osób dla których wykonuje te czynności. Winien wykazywać się wysoką kulturą osobistą w kontaktach z Właścicielem, lub z Właścicielami a także przed sądami, urzędami, aby jego i jego pracowników, Właściciel lub Właściciele darzyli pełnym zaufaniem. Zarządca ma obowiązek na bieżąco prowadzić i aktualizować dokumentację zarządzanych nieruchomości oraz jej starannego przechowywania.

Oferta usług w ramach umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną Reprezentacja wspólnoty reprezentacja wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowe. reprezentacja wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami. Obsługa bankowo – księgowa otwarcie rachunku bankowego wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek. prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów. prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną. pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów eksploatacyjnych, funduszu remontowego i innych związanych z utrzymaniem nieruchomości. przygotowywanie projektów planu gospodarczego. sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty. dostęp do internetowej kartoteki właściciela lokalu www.e-kartoteka.pl, własna podstrona wspólnoty z możliwością komunikacji wewnętrznej. Obsługa administracyjna zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów: wody, ciepła, prądu, gazu oraz firmami wywożącymi śmieci. zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynku. negocjowanie korzystnych pakietów dodatkowych np.: ubezpieczenia mieszkań. przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej. prowadzenie korespondencji z właścicielami. wyszukiwanie firm świadczących usługi. negocjowanie cen i warunków umów. nadzór nad prowadzeniem bieżącej konserwacji obiektu. wyszukiwanie wykonawców przeprowadzających remonty, modernizacje w budynku. negocjacje z wykonawcami. analiza i zatwierdzanie kosztorysów. prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali, wielkości udziałów, weryfikowanie stanu prawnego oraz faktycznego nieruchomości wspólnej. przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej. Obsługa techniczna nieruchomości prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego. zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego. czuwanie nad zapewnieniem nieruchomości ciągłości i jakości usług dostawców zewnętrznych, w szczególności: energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci. zlecenie i kontrola bieżących napraw i konserwacji instalacji technicznych budynku. kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków. przygotowywanie planów remontowych. nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje – odbiór tych prac. wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych. informowanie na bieżąco właścicieli lokali o wszelkich istotnych okolicznościach faktycznych i prawnych dotyczących nieruchomości wspólnej, działalności Zarządu Wspólnoty oraz czynnościach zarządzania w formie pisemnych ogłoszeń wywieszanych na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych.
Obsługa prawna reprezentacja wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi. opracowanie uchwał i innych aktów normatywnych wspólnoty ( regulaminów, statutów)
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem