Zarządca Sądowy

Zarządca Sądowy


Firma może poszczycić się uzyskaniem certyfikatu Zarządcy Przymusowego (Sądowego), potwierdzającego kwalifikacje do działania, w imieniu i na rzecz właściciela nieruchomości z polecenia Sądu.
arząd sądowy nad nieruchomością sprawuje Zarządca ustanowiony przez Sąd na podstawie art. 203 k.c. Zarządca Sądowy jest upoważniony do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Zarządca nie jest przedstawicielem współwłaścicieli – działa w imieniu własnym. Względem współwłaścicieli jest jednak odpowiedzialny za należyte wykonywanie swoich obowiązków. Pomimo ustanowienia zarządu sądowego, dokonywanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu należy nadal do Współwłaścicieli. W razie braku zgody Współwłaścicieli do dokonania takiej czynności niezbędne jest zezwolenie Sądu. Sąd wydaje postanowienie na wniosek zarządcy po wysłuchaniu wszystkich zainteresowanych albo bez wysłuchania stron, jeśli zwłoka w wydaniu postanowienia mogłaby grozić niepowetowaną szkodą (art. 935 § 3 KPC). Na mocy postanowienia Sądu o powierzeniu Zarządu Zarządca jest więc uprawniony do dokonywania wszelkich czynności zwykłego zarządu w odniesieniu do zarządzanej nieruchomości (odpowiednich do rodzaju nieruchomości – obowiązki powyżej), a ponadto jest zobowiązany realizować szereg obowiązków wobec Sądu, m.in. składanie stosownych sprawozdań z działalności oraz rozliczeń finansowych w określonych przez przepisy prawa lub uściślonych przez Sąd terminach.
Podejmuję się pełnienia funkcji zarządcy sądowego, czy to poprzez wyrażenie zgody na wskazanie mnie jako kandydata na zarządcę sądowego (przez wnioskodawcę lub uczestnika takiego postępowania) czy też poprzez wyrażenie zgody na ustanowienie mnie jako zarządca sądowy przez Sąd.   Z sądowym zarządem nieruchomością mamy do czynienia wówczas kiedy Sąd wyznacza zarządcę sądowego (przymusowego) w oparciu o: art. art. 203 i 269 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2014 poz. 121 z późn. zm)  i art. 26 ust.1 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. 2000 poz. 80 nr 903 z późn. zm.) – przymusowy zarząd nieruchomością art. 931 § 2 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2014 poz. 101 z późn. zm.) – zarząd nieruchomością zajętą w toku postępowania egzekucyjnego art. 747 ust. 6 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2014 poz. 101 z późn. zm.) – zarząd przymusowy dla zabezpieczenia powództwa art. 40 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. 2015 poz. 233 z późn. zm.) – zarząd przymusowy ustanowiony w oparciu o przepisy Prawa upadłościowego i naprawczego zarząd przymusowy w egzekucji z przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych: z dochodów przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego (art. 1064 z indeksem 1 Kodeksu postępowania cywilnego); przez sprzedaż w całości przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego (art. 1064 z indeksem 14 Kodeksu postępowania cywilnego)  
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem